PaccFloorService

Stökskesweg 12
5571 TJ Bergeijk

ElastoBridge een Elastische Flexibele voegovergang

In veel van de bestaande magazijnen en werkplaatsen zijn voegovergangen die mens en machines extra belasten, middels schokken en trillingen. Vaak bestaan dilatatie-voegen uit twee stalen profielen met daar tussen een opening zodat de verschillende vloerdelen vrij kunnen bewegen.

Flexibele voegovergang ElastoBridge

ElastoBridge

  • Is schokvrij en trillingsvrij.

  • Is een systeemvoeg dat in staat is om zowel horizontale als verticale bewegingen te overbruggen.

  • Is flexibel in toepassing.

  • Is reeds 1 uur na uitvoering weer gewoon berijdbaar

  • Kan veelal uitgevoerd worden in een operationele omgeving.

  • Is zwaar belastbaar.

  • Zorgt voor een geleidelijke overgang tussen beide vloerdelen.

  • Is vloeistofdicht.

  • Is eenvoudig in onderhoud

Het terugdringen van deze trillingen moet zoveel mogelijk bij de bron geschieden

Een dergelijke voegovergang die in het rijpad voorkomt ervaart de chauffeur van een truck  als een hindernis, een ongewenste beweging, een mogelijke oorzaak tot letsel. Al enkele jaren geleden werden vanuit de Europese Unie grenzen gesteld voor de blootstelling aan trillingen in de richtlijn 2002/44/EG.

Deze Europese Richtlijn 2002/44/EG is reeds vanaf 6 juli 2005 geimplementeerd in het arbobesluit. Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om blootstelling aan mechanische trillingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Van een hinderlijke obstakel naar een voegovergang die werkelijk onderdeel is van uw interne logistieke systeem.