PaccFloorService

Stökskesweg 12
5571 TJ Bergeijk

Vlakheidsmetingen

PACC floorservice specialiseert zich in het beoordelen van vlakheden voor alle type vloeren. Van vlakheid meten  betonvloeren in hoogbouwmagazijnen tot cementdekvloeren in de woningbouw. De vlakheid van een vloer is van groot belang betreffende zijn functionaliteit, ongeacht de toepassing, zoals vloeren voor magazijnen met stellingen met hoogtes tot wel 15 m¹ en meer. Maar ook voor wat betreft de afwerking die er op aan gebracht gaat worden.

Metingen warehouse

Vlakheidsmetingen volgens de gestelde normen

Aan iedere vloer worden andere eisen gesteld. Dat is onder andere afhankelijk van de manier waarop hij gebruikt wordt. Dat wil zeggen dat er ook verschillende normen zijn die bepalen of een vloer vlak genoeg is of niet. PACC floorservice verricht in alle gevallen de mogelijkheid en expertise voor de juiste metingen.

De metingen die wij verrichten stemmen we af op de gestelde vlakheidseis. Deze kan volgens de Duitse DIN 18202 (2005) of DIN 15185 (1991) VDMA (2010), welke veelal gehanteerd worden als internationale Norm, als de Belgische WTCB TV 204 (1997) een nationale Norm of andere, maar natuurlijk ook onze eigen Nederlandse Norm de NEN 2747 (1999).

CONTINU OF STATISCHE METING

Vlakheid kan worden gedefinieerd als gemeten uit een vlak of middels gaping onder een rei, echter voor beide opties is een andere meetmethode vereist.

continu meting

Bij het meten van de vloer middels de FloorProfiler, worden de opgeslagen gegevens direct vanuit de gecertificeerde server omgezet in resultaten. Hierdoor zijn de meetresultaten 100% betrouwbaar. Bij een meting middels de FloorProfiler, spreekt men over een continu meting. Deze geeft een duidelijk beeld van het vloerprofiel.

Vloer metingen

Statische meting

Bij statische meting, zoals volgens de NEN 2747, gaat men uit van hoogteverschillen gemeten vanuit een horizontaal vlak. Door het nemen van een aantal meetpunten volgens een aangegeven afstand krijgt men hoogteverschillen, welke getoetst dienen te worden aan de vereiste vlakheidsklasse en de daarbij horende criteria.

Alle meetresultaten met daaraan gekoppeld een conclusie en grafische weergave worden vertaald in een helder rapport.

Meetgegevens vlakheidsmeting vloer

voordelen

  • Minder slijtage van de werkvloer

  • Veilige werkomgeving

  • Meer tijdwinst

  • Minder slijtage van machines

  • Minder personeel

Minder onregelmatigheden, meer snelheid

Hoe vlakker een vloer is, hoe minder weerstand een voertuig ervaart en minder weerstand levert een hogere snelheid op. Dan praten we uiteraard niet over tientallen kilometers per uur. Toch kunnen verschillen die klein lijken een behoorlijk resultaat opleveren.

Magazijnen worden steeds efficiënter mede dankzij heftrucks die ervoor zorgen dat je goederen op grote hoogtes wegzet en/of verzamelt. De chauffeur gaat met de complete cabine vele meters omhoog. Wanneer een vloer dan niet vlak is, gaat een voertuig wiebelen. Net boven de grond merk je  daar niet zo veel van maar naarmate je verder de hoogte ingaat, krijg je steeds meer het gevoel in een achtbaan te zitten.

Mijn vloer is gemeten, wat is de volgende stap?

Het meten van de vloer is een heel proces met alles wat daaraan gekoppeld is. Wij schetsen u bij het eerste bezoek een duidelijk en totaal verhaal van begin tot eind. Daarna zijn de vervolgstappen sterk afhankelijk van het type vloer, maar ook hoe lang een productie stil kan liggen voor onderhoud.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.

Resultaten vloer vlakheids metingen