PaccFloorService

Stökskesweg 12
5571 TJ Bergeijk

Vloer met een verhoogde vlakheid voor een smallegangen magazijn

Vloer met een verhoogde vlakheid voor een smallegangen magazijn

PACC floorservice werd uitgenodigd om de vlakheid van een  vloer te controleren volgens de richtlijn VDMA: September 2019. De uitgangspunten waren hart/hartmaat lastwielen 1240 mm bij een maximale afzethoogte van 13.10 m¹.

Verschil richtlijn VDMA en Duitse norm DIN 15185 – Verhoogde magazijnvloer

We leggen nog even kort uit wat het voornaamste verschil is tussen de richtlijn VDMA: September 2010 en de Duitse norm DIN 15185:1991. De VDMA legt een directe relatie tussen de breedte van het spoor van de lastwielen met de maximale afzethoogte van de goederen. De oude DIN 15185 uit 1991 gaat nog uit van afzethoogtes <6 m¹ en > 6 m¹ en gaat uit van spoorbreedtes van bijv. 1 m¹ tot 1.5 m¹. Tevens rekent de VDMA een minimale waarde toe voor de korte golving aan de maximale afzethoogte, in de lengterichting gelden de gelijke maximaal toegestane afwijkingen onder de rei.

In dit specifieke geval betekend dit dat de maximaal toegestane hoogteverschil tussen het linker en rechter lastwiel volgens de VDMA niet meer dan 1.48 mm mag bedragen, ten opzichte van 2 mm bij de DIN 15185:1991, het korte golvingsgetal moet minimaal F477.5 bedragen en de onvlakheid onder de lat in lengterichting bij 1 m¹= 2 mm, 2 m¹ = 3 mm, 3 m¹ = 4 mm en bij 4 m¹ = 5 mm

Vloervlakheid meten

Metingen met FloorProfiler

De klant levert een schone vloer aan en PACC floorservice voert haar metingen uit met de FloorProfiler, een meetrobot waarbij de resultaten zijn gecertificeerd, welke op geen enkele wijze te beïnvloeden zijn, dus 100 % betrouwbaar. De opdrachtgever krijgt dan ook direct na de meting de resultaten overhandigd en dat was in dit geval wel eventjes verschieten. De hoogteverschil tussen de lastwielen welke bepalend is voor de zijdelingse uitslag van de mast gaven overschrijdingen van 11.7% tot 47.5 % tot 9 mm  en zelfs in de lengterichting werd vlakheid overschreden met een gemiddelde van 2.37%, ook de kortegolving was verre van de eis met afwijkingen van  41.5 % tot bijna 100%

De klant die dacht vooraf duidelijk te hebben geïnvesteerd in veiligheid, efficiëntie en de toekomst krijgt het krijgt een vloervlakheid die zelfs volgens de DIN 15185 als eis niet waardig was.

Is hier de richtlijn VDMA:September 2010 schuldig aan door eisen te stellen die onrealistisch zijn of was het vloerenbedrijf in deze situatie niet kundig genoeg. Vraag voor de gebruiker is wel voldoet uw vloer wel aan de gestelde eis en kunt u de maximaal haalbare veiligheid en rendement evenaren.

Vloer vlakheidsmeting Pacc floorservice

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier